Kedves Látogató!

Köszöntjük a tatai Talentum Iskola honlapján!

Intézményünk a város iskolái között sajátos szerepet tölt be: alternatívát kínálunk a nagy iskolák mellett azoknak a családoknak, akiknek nem csupán a kiváló teljesítmény a fontos, hanem az a közösség, az a légkör is, amelyben a gyermek a mindennapjait tölti. Mi a hozzánk járó gyermekek jó képességeit úgy szeretnénk kibontakoztatni, hogy az együtt végzett munka egy harmonikus személyiség kialakulásához járuljon hozzá.

Iskolánkat leginkább a családias légkör jellemzi. A kis létszámú osztályok miatt az általános iskolában és a középiskolában is mindenki ismeri társait, személyes kapcsolat alakult ki a diákok és a tanárok között.

Tudjuk, hogy nincs tökéletes iskola és tökéletes pedagógus, ahogy tökéletes szülő sem létezik. De hisszük, hogy elég jó iskola lehetünk, melynek alapja kollégáink és a szülők közössége. Ők közös értékeket képviselve munkálkodnak együtt már évek óta. A gyermekek visszajelzései és eredményei alapján jó úton haladunk. Köszönjük, ha Ön is figyelemmel kíséri ezt az utat!

Fogel Zsolt
igazgató

Angol – Magyar Általános Iskola

Miért jó ez az Ön gyermekének?

Az angol nyelv tanulása és az angol nyelven történő tanulás egyidejű kezdése a természetes nyelvelsajátításhoz közelít.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az idegen nyelvi és az anyanyelvi tudást egyidejűleg és a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlessze. Nagy előnye ennek az oktatási formának, hogy a célnyelv és a célnyelven történő tanulás egyidejű kezdése a természetes nyelvelsajátításhoz közelít.

Az általános iskolában két tanítási nyelven – angolul és magyarul – folyik az oktatás. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek minden nap van egy angolórájuk, és ezen kívül még három másik tantárgyat is angol nyelven tanulnak.

A nyolc évfolyam alatt a célnyelvi civilizáció (országismeret), környezetismeret, informatika, földrajz, rajz, természetismeret és testnevelés tantárgyakat fogjuk angol nyelven is tanítani, kétévenként változó összetételben.

Az angol nyelv tanításában angol anyanyelvű lektor is közreműködik.

Alapvető követelmény a nyolcadik évfolyam végére, hogy a tanulók legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, -közlésben és -alkalmazásban. Célunk a középfokú nyelvvizsga szint elérése.

Az osztályok létszáma a 16 főt nem haladhatja meg.

Események

Eredményeink

Jelentkezés és felvétel

DÖK

Galéria

Cím

2890 Tata, Bartók Béla u. 1/a.

E-mail

info@talentum.hu

Telefonszám

06-34-587-232

Az iskolát fenntartó alapítvány szeretettel várja minden kedves adományozótól adója 1%-át.

A Képességfejlesztés 1990-98 Alapítvány számlaszáma:

63200119-11047045

Adószám:

19149543-1-11