Szakmai gyakorlat – Grafikusképzés

Összefüggő szakmai gyakorlat, szakmai kirándulások

A grafikus szakma elsajátítása sok-sok tanulással, gyakorlati oktatással, elméleti képzéssel, szakmai tapasztalatszerzéssel jár együtt.

A tanulók a 10. és a 11. évfolyamot követően nyári összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt, kötelező jelleggel. Ezt döntő többségében az intézményben teljesítik tanári segítséggel, felügyelettel. Az összefüggő nyári gyakorlat meghatározott óraszámban történik, amelynek keretében a tanév során tanult grafikai, ábrázolási követelményeket kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: sokszorosítógrafikai ismeretek bővítése. Gyakorolják a magasnyomó eljárásokat, mint linometszés, fametszés, papírmetszés.

A tanulók megismerkednek az adott feladattal, kutatásokat, anyaggyűjtést végeznek, majd terveiket, vázlataikat kivitelezik az iskola műhelyében. Szakmai munkájuk során rajzi, festészeti, fotográfiai munkát is végeznek.

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: digitális képalkotás, grafikai tervezői ismeretek bővítése. Tanulóink vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő programokat alkalmaznak gyakorlatuk során. A gyakorlati időszakban gyakran fordul elő, hogy tanulóink valós megrendelés alapján, megrendelőkkel tárgyalva, valós tervezői környezetben gyakorolnak, hoznak létre munkát, egészen a kivitelezési fázisig.

Folyamatosan mélyítik el grafika szakelméleti, tervezés-módszertani tudásukat, párhuzamosan a gyakorlati oktatással.

A tanév során minden évfolyamon törekszünk arra, hogy minél több szakmai kiránduláson, múzeumlátogatáson, galériák kiállítási anyagának megtekintésén vegyenek részt tanulóink. Erre ösztönözzük is őket művészettörténeti ismereteiket bővítve.