Étkezés

Az iskola előírása szerint az alsó tagozatban a tanulóknak kötelező az iskolában ebédelni, felső tagozatban és középiskolában az ebédelés választható.

A gyermekek étkezési és ételérzékenységi igényét a következő elérhetőségeken tudják jelezni:

E-mail-cím: gazdasági@talentum.hu

Telefonszám: 34/380-713

Ebéd lemondása aznap 7:30-ig lehetséges a gazdasagi@talentum.hu e-mail-címen.

Az általános iskolai ebéd ára: 1200 Ft.
A középiskolai ebéd ára: 1100 Ft.

Az iskolában az étkeztetést a Talante-Food Kft. biztosítja. A szolgáltatással kapcsolatban észrevételt tehetnek a talantekft@gmail.com e-mail címen.

Lehetőség van a gyermekétkeztetési törvény értelmében kedvezményt kérni az alábbiak alapján:

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

Ingyenesen biztosítják az intézményi gyermekétkeztetést:

  • az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették;

50%-os normatív kedvezményt biztosítanak:

  • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
  • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

A kedvezmény biztosításához az intézményvezetőnek be kell nyújtani az alábbi nyilatkozatot:

– „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt.

Étlapok