LanguageCert Partnerintézmény

Iskolánk, a Talentum Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2018-tól a LanguageCert Vizsgaközpont Vizsgafelkészítő Partnerintézménye. Ez azt jelenti, hogy diákjainkat felkészítjük a LanguageCert nyelvvizsgáira, melyek vizsgahelye Tatán a Natural English Nyelviskola.

LanguageCert államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsga

A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódai, miután a Peoplecert Qualifications nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds vizsgák szellemi tulajdonjogát, és gondoskodik a vizsgák nemzetközi folytonosságáról.

A LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgák Nagy-Britannia egyik állami referenciakereten megtalálható angol nyelvvizsgarendszere, amelyet Európa több országában is elfogadnak.

A Peoplecert egy vizsgafejlesztéssel és vizsgaszervezéssel foglalkozó globális szervezet, amely az elmúlt közel 20 évben információs, technológiai és menedzsment vizsgák fejlesztésével, illetve online vizsgáztatási platformok kidolgozásával és működtetésével alapozta meg hírnevét a világ több mint 150 országában.

A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal.

A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A LanguageCert vizsgaközpont korszerű oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal, értékelt mintavizsgákkal és felkészítő feladatokkal segíti a vizsgára való felkészülést.

A vizsga olvasáskészség, íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.

A nyelvvizsga előnyei:

  • Nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga.
  • A gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt.
  • A feladatok hétköznapiak, életszerűek.
  • A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett.
  • A szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszédek zajlanak, nincs helyben végzett értékelés.

A nyelvvizsga felépítése:

A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

írásbeli részvizsga:

  1. olvasáskészség
  2. íráskészség

szóbeli részvizsga

  1. beszédkészség
  2. beszédértés

komplex vizsga

írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

Jelentkezés, árak, vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők:

http://languagecert.hu/informacio_vizsga

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szóbeli vizsgák időpontja az aktuális vizsgabeosztás függvényében a fent megadott dátumok közül bármelyiken lehetséges.

A vizsgabeosztást a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely határozza meg.

Vizsgaszabályzat:

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat elérhető a következő linken: http://www.languagecert.hu/vizsgaszabalyzat  

A nyelvvizsga értékelése:

A komplex vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy LanguageCert komplex nyelvvizsgája sikeres lesz.

Sikeres írásbeli részvizsgához az olvasáskészség (Reading) és íráskészség (Writing) mérésénél  legalább PASS eredményt kell elérniük a vizsgázóknak.

Sikeres szóbeli részvizsgához a beszédértés (Listening) és a beszédkészség (Speaking) mérésénél kell minimum PASS eredménnyel teljesíteniük a vizsgázóknak.

Az értékelésről részletesebb információ a vizsgaközpont honlapján található:

http://www.languagecert.hu/ertekeles

Eredmények közlése:

A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.

Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

Felkészítést segítő anyagok:

További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a www.languagecert.hu weboldalon találhatók.

A Vizsgaközpont elérhetősége:

A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont

1095 Budapest, Soroksári út. 48.

Tel.: + 36 1 612 0308

E-mail: info@languagecert.hu

Felügyeleti szerv:

Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ

www.nyak.hu