Közösségi szolgálat – Grafikusképzés

A középiskolás diákoknak (lásd: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük tanulmányaik során, még az érettségi vizsga megkezdése előtt. Az Oktatási Hivatal javaslata szerint a 9., 10. és 11. évfolyamon, tehát az első három évben arányosan elosztva teljesítik a közösségi szolgálatot a diákok, de lehetőség van ezt a tevékenységet egy adott tanévben elvégezni.

Egy napon legfeljebb három órában végezhető ez a szolgálat. Csak olyan intézményben vagy olyan magánszemélynél teljesíthető a feladat, akivel együttműködési megállapodása van az iskolának. A közösségi szolgálattal kapcsolatban a 9. évfolyamos diákok és a szülők részletes tájékoztatást kapnak az iskola közösségi szolgálati koordinátorától. A Talentum Iskola koordinátora Rónai Orsolya. (Elérhetőség: ronai.orsolya@talentum.hu)

Az együttműködési megállapodáson kívül a diákok közösségi szolgálati naplót vezetnek a tevékenységükről, ebben megjelölik a helyeket, ahol szolgálatot végeztek, az időtartamot, a tevékenységet. A bejegyzéseket pecséttel, aláírással hitelesíti az, akinél a közösségi szolgálatot teljesítették. Az 50 óra összegyűjtése után az iskola koordinátora átnézi a szolgálati naplót, majd az igazgató aláírásával egy igazolást ad a kötelező óraszám teljesítéséről. Ezzel az igazolással lehet elkezdeni az érettségi vizsgákat. A közösségi szolgálati naplóban található órákat az osztályfőnökök az elektronikus naplóban is vezetik, így azokat a szülők nyomon követhetik elektronikusan is.

A közösségi szolgálatért pénzbeli juttatást nem kaphat a diák, továbbá közösségi szolgálatot csak a tanórákon kívül lehet teljesíteni. A tanévközi szünetekben, a nyári szünetben vagy hétvégén is teljesíthető a szolgálat.

Az iskolánknak számos intézménnyel van együttműködési megállapodása. Így tudunk a diákoknak szolgálati helyeket javasolni. Tatán a Gazdátlan Állatokért Alapítvánnyal, az Új Úti Speciális Gyermekotthonnal és Kollégiummal, az Idősek Otthonával, a Juniorka Bölcsődével, a Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a rendőrséggel, Tatabányáról a Német Nemzetiségi Egyesülettel, Bajról az önkormányzattal, Oroszlányból a Családsegítő Központtal és az önkormányzattal van már együttműködési kapcsolatunk. Az iskola maga is elismerhet közösségi szolgálati tevékenységet, ha diákjai olyan iskolai rendezvényeken segítenek, amelyek nem a tanórai keretek között történnek. A meglévő kapcsolatok mellett minden diáknak lehetősége van új intézményeket vagy személyeket keresni, ahol a közösségi szolgálat teljesíthető.